Return to Навчальний процес

Циклові комісії

0

Положення про циклову (предметну) комісію

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck

Комісія «Телекомунікації»

0   П Р О    К О М І С І Ю   Одна з провідних циклових комісій коледжу, що займається підготовкою спеціалістів з технологій інформаційного обміну. На сьогоднішній день розвиток засобів телекомунікацій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив. Колектив ЦК «Телекомунікацій» усвідомлює важливість поставлених задач і направляє значні зусилля на підтримку науково-методичного рівня …

Циклова комісія радіотехніки, електронних приладів та систем

0 Циклова комісія радіотехніки, електронних приладів та систем є випусковою комісією молодших спеціалістів спеціальностей «Електроніка» (спеціалізації «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки») і «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»). Викладачі циклової мають глибокі теоретичні та професійні знання та значний практичний досвід роботи на підприємствах, що забезпечує належний рівень …

Циклова комісія виробничого навчання та фізичного виховання

0 Практичне навчання студентів (практика студентів поділяється на навчальну і виробничу) є невід’ємною складовою частиною освітньо – професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість підготовки випускника. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними …

Комісія суспільно-економічних дисциплін

0   Члени циклової комісії: Потапенко Оксана Андріївна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, має звання «викладач-методист». За роки праці в технікумі-коледжі випустила групи Радіотехнічного відділення № 40, 60, 26, 59, 20, 68, 6 й зараз є класним керівником групи 32. Викладає предмети/дисципліни «Всесвітня історія», «Історія України», «Людина і Світ», «Основи філософських знань (філософія, …

Циклова комісія загальних електротехнічних дисциплін

0 Комісія загальних електротехнічних дисциплін є фундаментом фізико-математичної та технічної підготовки здобувачів освіти для навчання на випускних курсах коледжу. На комісії викладають такі дисципліни: « Основи теорії кіл», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних кіл та сигналів, «Технічна електроніка», «Електронні прилади та мікроелектроніка, основи автоматики», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи метрології та технічних вимірювань», …

Комісія природничо-математичних дисциплін

0 Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії точних дисциплін. До складу комісії входять: Кондратова Ольга Олександрівна – голова циклової комісії, …

КОМІСІЯ «Комп’ютерних систем і мереж»

0 ПРО  КОМІСІЮ   Комісія є випускною для спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Однак викладачі комісії також працюють з усіма студентами інших спеціальностей вже з першого курсу при вивченні обов’язкового предмету «Інформатика». Надалі основна діяльність викладачів комісії націлена на підготовку фахівців напряму «Комп’ютерна інженерія». Студенти під керівництвом наших викладачів вивчають наступні дисципліни: Алгоритми і …

(Роздача перехожим листівок з віршами Ліни Костенко)

Циклова комісія філологічних дисциплін

0    Вивчати мови та літературні твори різних країн – значить збагачувати своє життя духовно й емоційно. Це сприяє формуванню світогляду, розширює наш кругозір, примножує життєву мудрість. Саме за таким принципом працює творча комісія філологічних дисциплін. До складу комісії входять:    Каліста Юлія Вікторівна – голова циклової комісії, викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої …

Залишити відповідь