Return to Навчальний процес

Циклові комісії

Положення про циклову (предметну) комісію

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck

Комісія «Телекомунікації»

  П Р О    К О М І С І Ю   Одна з провідних циклових комісій коледжу, що займається підготовкою спеціалістів з технологій інформаційного обміну. На сьогоднішній день розвиток засобів телекомунікацій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив. Колектив ЦК «Телекомунікацій» усвідомлює важливість поставлених задач і направляє значні зусилля на підтримку науково-методичного рівня коледжу. …

Циклова комісія радіотехніки, електронних приладів та систем

Циклова комісія радіотехніки, електронних приладів та систем є випусковою комісією молодших спеціалістів спеціальностей «Електроніка» (спеціалізації «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки») і «Телекомунікації та радіотехніка» (спеціалізації «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»). Викладачі циклової мають глибокі теоретичні та професійні знання та значний практичний досвід роботи на підприємствах, що забезпечує належний рівень підготовки …

Циклова комісія виробничого навчання та фізичного виховання

Практичне навчання студентів (практика студентів поділяється на навчальну і виробничу) є невід’ємною складовою частиною освітньо – професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість підготовки випускника. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, …

Комісія суспільно-економічних дисциплін

  Члени циклової комісії: Потапенко Оксана Андріївна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії, має звання «викладач-методист». За роки праці в технікумі-коледжі випустила групи Радіотехнічного відділення № 40, 60, 26, 59, 20, 68, 6 й зараз є класним керівником групи 32. Викладає предмети/дисципліни «Всесвітня історія», «Історія України», «Людина і Світ», «Основи філософських знань (філософія, релігієзнавство)». …

Циклова комісія загальних електротехнічних дисциплін

Комісія загальних електротехнічних дисциплін є фундаментом фізико-математичної та технічної підготовки здобувачів освіти для навчання на випускних курсах коледжу. На комісії викладають такі дисципліни: « Основи теорії кіл», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних кіл та сигналів, «Технічна електроніка», «Електронні прилади та мікроелектроніка, основи автоматики», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи метрології та технічних вимірювань», «Електрорадіовимірювання», …

Комісія природничо-математичних дисциплін

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії точних дисциплін. До складу комісії входять: Кондратова Ольга Олександрівна – голова циклової комісії Посада: …

КОМІСІЯ «Комп’ютерних технологій»

ПРО  КОМІСІЮ   Комісія є випускною за освітньою програмою «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж». Однак викладачі комісії також працюють з усіма здобувачами освіти інших спеціальностей з першого курсу при вивченні обов’язкового предмету «Інформатика». Надалі основна діяльність викладачів комісії націлена на підготовку фахівців спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Під керівництвом наших викладачів здобувачі освіти вивчають наступні дисципліни: Алгоритми …

Циклова комісія філологічних дисциплін

«Вивчати мови та літературні твори різних країн – значить збагачувати своє життя духовно й емоційно» Циклова комісія філологічних дисциплін активно працює в одному ритмі з усім закладом освіти, забезпечуючи високий рівень мовної та комунікативної підготовки студентів. Головна мета роботи ЦК – сформувати у майбутніх фахівців  професійно зорієнтовані уміння і навички досконалого володіння українською та англійською мовами …

Залишити відповідь