Return to Циклові комісії

Циклова комісія Радіотехніки та телекомунікацій

Циклова комісія Радіотехніки та телекомунікацій забезпечує підготовку за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка, освітньо-професійних програм«Конструювання, виробництвоі технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв» та «Монтаж, технічне обслуговування та ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення».

У даний час розвиток засобів телекомунікацій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив. Основу засобів телекомунікацій складає радіотехніка. Викладачі ЦК глибоко усвідомлюють важливість поставлених задач і направляютьосновні зусилля на підтримку науково-методичного рівня спеціальності. До складу комісії Радіотехніки та телекомунікацій входять кваліфіковані спеціалісти, що системно й наполегливо працюють як педагоги та і інженери для якісної підготовки фахових молодших бакалаврів.

Викладачі комісії забезпечують вивчення таких дисциплін:

 • Антенно-фідерні пристрої, пристрої надвисоких частот, ТО і ремонт.
 • Звукове та телевізійне мовлення.
 • Інфокомунікаційні системи та мережі.
 • Контроль якості ВЕТ, стандартизація.
 • Метрологія та вимірювальна техніка.
 • Навчальна електрорадіовимірювальна практика.
 • Новітні технології в галузі телекомунікацій.
 • Основи метрології та технічні вимірювання.
 • Поширення радіохвиль та АФП.
 • Радіоавтоматика, джерела електроживлення.
 • Радіопередавальні пристрої.
 • Радіоприймальні пристрої.
 • Сигнали та процеси в радіотехніці.
 • Технічне обслуговування радіотелевізійного обладнання.
 • Технології.

Вивчення дисциплін проходить із застосуванням новітніх технічних засобів та аудиторно-лабораторного фонду.

Здобувачі освіти засвоюють теоретичний матеріал, виконують лабораторні та практичні роботи, а також розробляють курсові проєкти зі спеціальних дисциплін.

Після завершення теоретично-практичної частини під керівництвом викладачів комісії здобувачі освіти виконують та захищають дипломні проєкти.

ЦК активно співпрацює із ЗВО міста та області, налагоджена спільна робота із кафедрою Прикладної радіофізики, радіоелектроніки та наноматеріалів ДНУ ім. Олеся Гончара.


Склад комісії

Дипломування

Дипломування є невід’ємною завершальною частиною навчання. Наші здобувачі освіти IV курсу з кожним роком вдосконалюють дипломні проєкти, помітна кількість з яких мають практичне втілення в різних сферахдіяльності. Виконання робіт здійснюється під керівництвом професійних фахівців – керівників дипломних проєктів нашої комісії, які надають кваліфікованіконсультації.

Профорієнтаційна робота

Голова циклової комісії Дишук Леонід Григорович організує роботу всіх членів комісії у профорієнтаційних заходах, конкурсах, виставках міста та області, що сприяє високому рейтингу нашого закладу освіти.

Протягом тривалого терміну викладачі комісії забезпечують регулярну участь здобувачів освіти коледжу в InterpipeTechFest. InterpipeTechFest – популярний фестиваль науки, техніки та сучасних технологій. Цей фестиваль, до епідемії COVIDта введення військового стану, проходив щорічно з 2015 року. Мета заходу – повернути інженерію, науку та промисловість на порядок денний сучасного українця; підвищити зацікавленість молоді до точних і природничих наук, стимулювати до усвідомленого вибору напрямку технічної професії.

Фестиваль складається з виставки сучасної інженерії, wow-активностей, технічних змагань та лекторію. Участь у цьому заході підвищує рейтингові показники коледжу.

Протягом п’ятнадцяти роківвикладачікомісії Радіотехніки та телекомунікаційзабезпечують регулярну участь здобувачів освітиколеджу в щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика».

Участь здобувачів освіти коледжу в таких заходах не тільки змістовна і цікава, але також забезпечує зростання рівня професійної підготовки випускників.

 

Інтерпайп TECH FEST  

Протягом тривалого терміну члени комісії «Телекомунікацій», та Дишук Леонід Григорович зокрема, забезпечує регулярну участь коледжу в Interpipe TechFest. Interpipe TechFest – популярний фестиваль науки техніки та сучасних технологій. Проходить щорічно з 2016 року. Мета заходу – повернути інженерію, науку та промисловість на порядок денний сучасного українця; підвищити інтерес молоді до точних і природничих наук, стимулювати усвідомлений вибір технічної професії. Фестиваль складається з виставки сучасної інженерії, wow-активностей, технічних змагань та лекторію. Участь в цьому заході підвищує рейтингові показники коледжу.

Всеукраїнська

науково-практична конференція «Авіація та космонавтика»

Протягом тривалого терміну члени комісії «Телекомунікацій», та Дишук Леонід Григорович зокрема, забезпечує регулярну участь коледжу в щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика».

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/komisiia-telekomunikatsii