Return to Циклові комісії

Комісія «Телекомунікації»

 

П Р О    К О М І С І Ю

 

Одна з провідних циклових комісій коледжу, що займається підготовкою спеціалістів з технологій інформаційного обміну. На сьогоднішній день розвиток засобів телекомунікацій є визначальним фактором державних і суспільних перспектив. Колектив ЦК «Телекомунікацій» усвідомлює важливість поставлених задач і направляє значні зусилля на підтримку науково-методичного рівня коледжу. До складу ЦК Телекомунікацій входять кваліфіковані спеціалісти, що системно і наполегливо працюють як інженери і педагоги.

В комісії вивчаються наступні дисципліни:

 • Системи комутації та розподілу інформації;
 • Системи мобільного зв’язку;
 • Радіорелейні лінії, космічний зв’язок та ВОЛЗ;
 • Системи багатоканального та документального електрозв’язку;
 • Радіоприймальні пристрої;
 • Вступ до спеціальності;
 • Сигнали і процеси в радіотехніці;
 • Антенно-фідені пристрої, пристрої НВЧ;
 • Теорія електрозв’язку;
 • Системи зв’язку;
 • Технологія виробництва апаратури автоматичного електрозв’язку.

Вивчення дисциплін проходить з застосуванням новітніх технічних засобів та аудиторно-лабораторого фонду.

Під керівництвом викладачів комісії студенти засвоюють теоретичний матеріал, виконують лабораторні роботи з вищезазначених дисциплін, а також розробляють курсовий проект з дисципліни «Радіоприймальні пристрої».

По закінченню навчання студенти під керівництвом викладачів комісії виконують та захищають дипломні роботи.

Наша    комісія     веде    вдале   співробітництво   з   кафедрою   «Радіоелектроніки» ДНУ ім. Олеся Гончара.


 С К Л А Д    К О М І С І Ї

Дишук Леонід Григорович
Голова комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист

Викладає ряд прикладних та теоретичних дисциплін, таких як радіоприймальні пристрої, теорія електрозв’язку, системи мобільного зв’язку та ін. Завідувач лабораторією радіоприймальних пристроїв. Має ряд публікацій в українських та міжнародних виданнях, а також значний досвід практичної роботи з телекомунікаційними системами. Разом з командою студентів та колегами-однодумцями активно і наполегливо працює над підвищенням популярності коледжу серед ВНЗ, вдосконаленню системи професійної орієнтації, популяризації радіоелектроніки як науки та техніки.

Дишук Леонід Григорович

Тіхонов Василь Андрійович
Викладач вищої категорії, викладач-методист, директор коледжу

Викладає дисципліну: «Системи зв’язку»

Підтримує технічну творчість в коледжі, веде активну профорієнтаційну роботу, заохочує до участі в районних, міських, обласних та всеукраїнських конкурсах, конференціях, профорієнтаційних заходах

Тіхонов Василь Андрійович

Гордієнко Ірина Вікторівна
Викладач вищої категорії, викладач-методист

Тривалий час була заступником директора коледжу з навчально-методичної роботи, директором філії Київського державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.  Має десятки вагомих методичних розробок, викладає такі ключові дисципліни як сигнали і процеси в радіотехніці, антенно-фідерні пристрої, пристрої НВЧ та інші. Завідувач лабораторії основ радіотехніки та антенно-фідерних пристроїв. Займається гуртковою роботою, підтримує технічну творчість, готує студентів, що успішно виступають на технічних і науково-технічних заходах локального та всеукраїнського рівня.

Гордієнко Ірина Вікторівна

Миронов Василь Іванович

Викладач вищої категорії, заступник директора коледжу

Викладає дисципліни: звукове та телевізійне мовлення, технології телекомунікацій  (вступ до спеціальності). Активно підтримує технічну творчість в коледжі, результативно працює як організатор науково-технічних конференцій, конкурсів  та інших заходів міського та обласного рівня. Працює над вдосконаленням гурткової роботи в коледжі, а також над підтриманням технічного та методичного  рівня лабораторій та кабінетів коледжу.

Миронов Василь Іванович

Сєров Вячеслав Вікторович
Викладач І категорії

Завідувач лабораторією «Апаратури електрозв’язку,  систем комутації та розподілу інформації».

Викладає дисципліну: «Радіорелейні лінії, космічний зв’язок та ВОЛЗ»

Сєров Вячеслав Вікторович

Сєрова Надія Миколаївна
Викладач I категорії

Завідувач кабінету «Дипломного та курсового проектування».

Викладає дисципліну: «Технологія виробництва апаратури автоматичного електрозв’язку»

Працює з курсовими та дипломними проектами, виконує нормоконтроль дипломних проектів

Сєрова Надія Миколаївна

Соломирський Павло Володимирович
Викладач I категорії

Викладає дисципліни: «Системи багатоканального та документального електрозв’язку» та «Радіоприймальні пристрої»

Соломирський Павло Володимирович

Юров Олексій Олексійович
Викладач вищої категорії

Завідувач кабінету «Теорії електрозв’язку, мереж та систем електрозв’язку,

аналогових та цифрових систем автоматичної комутації».

Викладає дисципліни: «Системи комутації та розподілу інформації» та «Системи мобільного зв’язку»

Керує виконанням курсових проектів з дисциплін «Системи комутації та розподілу інформації», «Системи мобільного зв’язку» та дипломним проектуванням

 

Юров Олексій Олексійович

ДИПЛОМУВАННЯ  

Дипломування є невід’ємною завершальною частиною навчання в коледжі. Наші майбутні випускники, студенти IV курса, з кожним роком розробляють все цікавіші дипломні роботи, досить багато з яких мають практичне втілення в роботі різних сфер технічного життя коледжу. Розробка дипломних робіт виконується під наглядом професійних фахівців – керівників дипломних робіт нашої комісії, які в будь-який момент надають кваліфіковану допомогу дипломникам.

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА  

Голова циклової комісії Дишук Леонід Григорович виконує організаційну роботу з активної участі всіх членів комісії в профорієнтаційних заходах, конкурсах, виставках міста та області, що сприяє підвищенню освітнього рейтингу нашого навчального закладу.

Інтерпайп TECH FEST  

Протягом тривалого терміну члени комісії «Телекомунікацій», та Дишук Леонід Григорович зокрема, забезпечує регулярну участь коледжу в Interpipe TechFest. Interpipe TechFest – популярний фестиваль науки техніки та сучасних технологій. Проходить щорічно з 2016 року. Мета заходу – повернути інженерію, науку та промисловість на порядок денний сучасного українця; підвищити інтерес молоді до точних і природничих наук, стимулювати усвідомлений вибір технічної професії. Фестиваль складається з виставки сучасної інженерії, wow-активностей, технічних змагань та лекторію. Участь в цьому заході підвищує рейтингові показники коледжу.

Всеукраїнська

науково-практична конференція «Авіація та космонавтика»

Протягом тривалого терміну члени комісії «Телекомунікацій», та Дишук Леонід Григорович зокрема, забезпечує регулярну участь коледжу в щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика».

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/komisiia-telekomunikatsii