Return to Циклові комісії

Комісія природничо-математичних дисциплін

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії точних дисциплін.

До складу комісії входять:

 • Кондратова Ольга Олександрівна – голова циклової комісії

  Посада: викладачка хімії та біології

  Педагогічна атестаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. Педагогічне звання – «Викладач-методист». Педагогічний стаж 30 років.

  Завідуюча лабораторією хімії і біології. Під її керівництвом здобувачі освіти приймають участь у студентських конференціях : «Біологічні дослідження» і «Хімія та сучасність», а також у олімпіаді з хімії та біології і, у конкурсі «Кращий знавець хімії». Студенти отримують сертифікати учасників та дипломи І і ІІ ступеня.

Кондратова
 • Коваль Ірина Анатоліївна

  Посада: викладачка математики, вищої математики

  Педагогічна атестаційна категорія: спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 33 років.

  Завідуюча кабінетом математики та вищої математики. Під її керівництвом здобувачі освіти займають призові місця у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді з математики.

Коваль
 • Махинько Світлана Володимирівна

  Посада : викладачка фізики і астрономії

  Педагогічна атестаційна категорія: викладач вищої категорії. Педагогічний стаж – 21 рік.

  Зав. лабораторії фізики і астрономії.

  Під її керівництвом здобувачі освіти приймають активну участь в проходженні онлайн – тестів у Всеукраїнській інтернет- олімпіаді «На Урок» з фізики.

SL730015
 • Шеремет Наталія Миколаївна 

  Посада : зав. РТ відділенням, викладачка географії

  Педагогічна атестаційна категорія: викладач вищої категорії. Педагогічний стаж – 19 років.

  Вивчаючи географію, ви зможете зрозуміти, як улаштований світ і як різні місця у світі пов’язані одне з одним. Це дозволить вам краще зрозуміти географію і зробити вас більш цінним членом суспільства

 • Шайтанова Олена Анатоліївна

  Посада : викладачка біології та екології

  Педагогічна атестаційна категорія: викладач першої категорії. Педагогічний стаж – 8 років.

  Була науковим керівник здобувача освіти у ІІІ Всеукраїнській науково – практичної конференції з екології на тему: «Земля не нам належить – ми Землі», а також приймали участь XІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація і космонавтика». Під її керівництвом здобувач освіти брав участь у ІІІ (дистанційному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Еко-Техно Україна 2021» національного етапу міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів ISEF 2021 (International Science and Engineering Fair).

 • Карпова Людмила Михайлівна

  Посада : викладачка фізики і астрономії

  Педагогічний стаж роботи 21 рік.

  Кандидат фізико-математичних наук. З 2002 по 2022 р. – працювала на посаді доцента кафедри фізики Українського хіміко – технологічного університету (УДХТУ). Наукові інтереси – дослідження в області фізики твердого тіла. Має понад 20 наукових робіт в тому числі в журналах, що входять до наукометричної бази Scopus.

  З 2022 викладач фізики коледжу радіоелектроніки. В подальших планах роботи – вдосконалення лабораторного практикуму з фізики в коледжі, проведення олімпіад з фізики.

 • Огліх Валентина Валеріївна

  Посада: викладачка математики, вищої математики

  Педагогічний стаж роботи 28 років

  Доцент, кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності «математична кібернетика»

  Автор,237 наукових та методичних праць в українських та міжнародних виданнях, автор і соавтор 7 монографій. Має за мету, щоб під час навчання студенти отримали не лише фундаментальні знання з, а й прикладні навички в галузі математики та статистики, які у житті зможуть допомогти при прогнозуванні та прийнятті рішень, застосуванні й розробці digital-технологій у сфері матеріального виробництва та сфери послуг, фінансової та банківської аналітики, актуальних розрахунків.

 • Потапова Олена Володимирівна

  Посада : викладачка біології та екології

  Педагогічна атестаційна категорія спеціаліст вищої категорії

  Освіта вища Дніпропетровський аграрний університет 1993 р., Педагогіка вищої школи НГУ, магістр 2014 р.

  Кваліфікація за диплом вчений – агроном; Педагог вищої школи

  Нагороди : Подяка міністерства освіти і науки України

 

Для організації дистанційного навчання згідно розкладу усі викладачі комісії оновлюють інформацію для здобувачів освіти: основні питання теми уроку, домашні завдання, перегляд відео-уроків на сайті YOUTUBE , презентації, запрошення на онлайн-урок у ZOOM та у  Google Meet.

Навчання відбувається з використанням сервірів Google ( гул-презентації, You Tube); додатку ZOOM для відео зустріч (опитування, пояснення нового матеріалу та окремих завдань, індивідуальні та групові консультації, відео уроки, демонстрація презентацій, навчальних відео, дослідів, проведення лабораторних робіт, схем, таблиць); соціальних мереж Facebook , Viber та Telegram; електронної пошти та телефону.

Зворотний зв’язок відбувається через Googleклас, електронну пошту та телефон. Здобувачі освіти приймають активну участь в проходженні онлайн – тестів у Всеукраїнській інтернет- олімпіаді «На Урок» з предметів.
Тематичне оцінювання відбувається за результатами поточного та формувального оцінювання, враховуючи різні види навчальних робіт (лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності кожного.

Наші досягнення:

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/pmd

Залишити відповідь