Return to Циклові комісії

Комісія природничо-математичних дисциплін

Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити. Вона є обов’язковим підґрунтям для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодівання азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки, лідерські якості, відповідність сучасним вимогам. Над досягненням саме цієї мети і працюють викладачі циклової комісії точних дисциплін.

До складу комісії входять:

 • Кондратова Ольга Олександрівна – голова циклової комісії, викладач хімії та біології, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист; завідуюча лабораторією хімії;

Кондратова
 • Лисоконь Людмила Анатоліївна – викладач математики, вищої математики ,теорії ймовірності та математичної статистики , спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, зав. кабінетом вищої математики; має державну нагороду – знак «За відмінні успіхи в середній спеціальній освіті»;

SL730005
 • Ігумнова Олена Миколаївна – викладач математики, вищої математики , спеціаліст вищої категорії;

SL730038
 • Коваль Ірина Анатоліївна – викладач математики, вищої математики, спеціаліст вищої категорії; зав. кабінетом математики;

Коваль
 • Свиридова Тамара Дем’янівна – викладач фізики , спеціаліст вищої категорії, старший викладач, завідуюча лабораторії фізики та астрономії ;

Свиридова
 • Махинько Світлана Володимирівна – викладач фізики та астрономії, спеціаліст І категорії,зав. кабінетом фізики;

SL730015
 • Шеремет Наталія Миколаївна – викладач географії , спеціаліст ІІ категорії

 

 

Першочерговим завданням, над яким працює комісія, є формування висококваліфікованого молодшого спеціаліста з відповідним рівнем знань, високими загальнолюдськими цінностями, творчих та всебічно розвинених особистостей.

 

Основними напрямками роботи комісії є:

 • впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;

 • розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

 • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

 • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

 • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Викладачі циклової комісії намагаються відходити від авторитарно-репродуктивного навчання, моделюючи таку систему, яка б формувала у студентів ініціативність, інноваційність, мобільність, гнучкість, динамізм, конструктивність, комунікативність тощо. З метою розв’язання цих завдань наші викладачі впроваджують активні та інтерактивні методи, новітні технології навчання, які базуються на компетентністному підході. Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Викладачі обговорюють підсумки взаємовідвідування занять, накопичений досвід викладачами вищої категорії.

Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду.

25 березня 2015 року студенти групи 21 Глазичева Аліна та Васильєв Глеб під керівництвом викладача хімії Кондратової О.О. приймали участь у обласній конференції «ЕКОХІМ- 2015» та отримали диплом ІІ ступені.

 

 

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/pmd

Залишити відповідь