Return to Циклові комісії

Циклова комісія Радіоелектроніки

Циклова комісія Радіоелектроніки є випускною комісією для спеціальності 171 Електроніказа освітньо-професійною програмою «Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної техніки».

Метою діяльності ЦК є підготовка фахових молодших бакалаврів, здатних розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі електроніки та телекомунікацій.

Устаткування та обладнання:комп’ютерна та мікропроцесорна техніка; контрольно-вимірювальна техніка; наочні посібники побутової техніки; інші технічні, технологічні, інструментальні, діагностичні, інформаційні засоби електронних пристроїв і систем.

Викладачі циклової комісії мають глибокі теоретичні та професійні знання, значний практичний досвід роботи на підприємствах, що забезпечує належний рівень підготовки фахівців. Вдосконалення професійної майстерності викладачів відбувається шляхом стажування та підвищення кваліфікації в закладах післядипломної освіти при ДНУ ім. Олеся Гончара та в «Дніпровській політехніці».

Якісна підготовка здобувачів освіти забезпечується роботою навчальних лабораторій, які обладнані сучасною електрорадіовимірювальною технікою, стендами, макетами, комп’ютерами.

 Викладачі циклової комісії постійно оновлюють навчально-методичне забезпечення дисциплін професійної підготовки Фахового молодшого бакалавра з електроніки.

Здобувачі освіти під керівництвом наших викладачів вивчають наступні дисципліни:

 • Безпека життєдіяльності,основи охорони праці.
 • Інноваційні технології в електроніці.
 • Конструювання ВЕТ і САПР.
 • Основи конструювання і технології виробництва РЕА.
 • Основи ремонту і регулювання РЕА, основи телебачення.
 • Основи теорії кіл.
 • Радіоелектроніка.
 • Системи автоматичного проектування (САПР).
 • Схемотехніка радіотехнічних пристроїв, джерела електроживлення.
 • Теорія електричних та магнітних кіл.
 • ТО, ремонт та регулювання побутових електронних та радіотехнічних пристроїв.

 

СКЛАД КОМІСІЇ

Чорний Олександр Андрійович – викладач вищої категорії, викладач-методист.

Кифорук Юрій Миколайович – керівник гуртка.

 

Дипломування

Викладачі комісії здійснюють ефективну координацію та контроль роботи над виконанням дипломних проєктів.

Крім роботи над теоретичною частиною пояснювальних записок дипломних проєктів, у здобувачів освіти є можливість виконати практичне підтвердження запропонованих тем. Це дає змогу поглиблювати фахові знання, а також на практиці застосувати опановані навички, що були здобуті під час навчання в коледжі.

Профорієнтаційна робота

Викладачі комісії регулярно беруть участь у щорічній Всеукраїнській науково-практичній конференції «Авіація та космонавтика». Участь здобувачів освіти коледжу в таких заходах не тільки змістовна і цікава, вона забезпечує зростання рівня професійної підготовки випускників.Під керівництвом викладачів циклової комісії здобувачі освіти гідно представляють наш заклад освіти, виступаючи зі змістовними доповідями, які є результатом ґрунтовної теоретичної та практичної підготовки.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/tsyklova-komisiia-napriamiv-pidhotovky-radiotekhnika-ta-elektronni-prystroi-ta-systemy