Return to Циклові комісії

Циклова комісія виробничого навчання та фізичного виховання

Практичне навчання студентів (практика студентів поділяється на навчальну і виробничу) є невід’ємною складовою частиною освітньо – професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість підготовки випускника. Метою практики є закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні рішення у певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, формами організації, знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності.

Метою навчального предмета «Захист Вітчизни» є формування у студентської молоді життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту Вітчизни та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання.

Цілісність освітньо-виховного процесу коледжу неможливе без фізичного виховання, яке спрямоване на підготовку здорового спеціаліста, гармонійної особистості, здатної організувати та вести здоровий спосіб життя.

ШАРАПОВА СВІТЛАНА ПАВЛІВНА,
голова циклової комісії

Посада: Керівник фізичного виховання

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури і спорту

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії, викладач методист

Викладає дисципліни: фізична культура, фізичне виховання

ЗЛАТКОВСЬКА МАРИНА ІГОРІВНА

Посада: Завідувач навчально-виробничої майстерні

Освіта: Державний інститут підготовки та перепідготовкм кадрів промисловості

Кваліфікація: спеціаліст з вищою освітою

БЛАГОВЕЩЕНСЬКА ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНІВНА

Посада: Викладач фізичного виховання

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури і спорту

Кваліфікація: спеціаліст вищої категорії

Викладає дисципліни: фізична культура , фізичне виховання

ШАПОШНИКОВА ОЛЕНА ІГОРІВНА

Посада: Викладач фізичного виховання

Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Кваліфікація: спеціаліст другої категорії

Викладає дисципліни: фізична культура , фізичне виховання

ЧАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

Посада: Викладач предмету «Захист Вітчизни»

Освіта: Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Кваліфікація: спеціаліст

Викладає предмет: «Захист Вітчизни»

Основними завданнями викладача предмету «Захист Вітчизни є:

– ознайомлення учнівської молоді з основами нормативно-правового забезпечення захисту Вітчизни, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;
– усвідомлення учнівською молоддю свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;
– набуття знань про функції Збройних Сил України та інших військових формувань, їх характерні особливості;
– засвоєння основ захисту Вітчизни, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки студенської молоді до захисту Вітчизни;
– підготовка студентів до захисту Вітчизни, професійної орієнтації молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених чинним законодавством, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

В навчально-виробничих майстернях практику проводять майстри виробничого навчання.

Під час навчання студенти проходять виробничу практику: навчальну для отримання робітничої професії, технологічну і переддипломну. Першою для студентів стає навчальна електрорадіомонтажна практика в навчально-виробничих майстернях нашого коледжу.

Для проходження цієї практики наші майстерні мають все необхідне обладнання, верстати, інструменти, роздатковий матеріал. а також гідні санітарно-гігієнічні умови.

Всі ці складові дозволяють навчати майбутнього молодшого спеціаліста такими вміннями і навичками, які допоможуть йому стати конкурентоспроможним на ринку праці.

Навчальна практика – одна з найважливіших дисциплін у підготовці молодших спеціалістів згідно кваліфікаційних вимог їх спеціальностей.

Здійснення освітнього процесу практичного навчання проводиться відповідно до робочих програм практики за спеціальностями.

За час навчальної практики та набуттям практичних навичок студентами майстри виробничого навчання постійно здійснюють контроль засвоєння навчального матеріалу: студенти виконують практичні індивідуальні завдання, готують реферати за розділами програми практики.

Діє гурток технічної творчості студентів, у конкурсних роботах визначаються кращі. Для проведення практичних занять, з показом сучасного устаткування, нами залучаються фахівці підприємств на базі яких в подальшому студенти проходять інші види практик.

Наша виховна мета – це прививати студентам любов до обраної професії, вчити культурі спілкування, виховувати повагу до праці інших і гордість за свою, гідно виконану роботу.

Питаннями організації й спортивно-масової роботи в коледжі займаються викладачі фізичного виховання.

Викладачі фізичного виховання в процесі навчання не тільки передають знання та уміння, але й формують відношення студентів до рухової активності, навчають та пропогандують здоровий спосіб життя.

Спортивна база коледжу складається з:

 

Студенти коледжу обовязково відвідують заняття з фізичного виховання та секційні заняття. У коледжі існує пять видів секцій:

  • волейбол;
  • баскетбол;
  • настільний теніс;
  • гирьовий спорт;
  • міні-футбол

 

Головне місце серед змагань посідає спартакіада серед ЗВО І-ІІ рівня акредитації, основними завданнями якої є:

  • подальше масове залучення студентів до регулярних занять фізичною культурою та спортом, пропагування здорового способу життя;
  • підвищення якості навчально-спортивної роботи та спортивних досягнень студентів;
  • підготовка команд до участі в обласній спартакіаді.

 

Підтвердженням плідної роботи викладачів комісії фізичного виховання є й те, що студенти коледжу постійно посідають призові місця у змаганнях.

Ми пишаємось нашими здобутками!!!

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/tsyklova-komisiia-vyrobnychoho-navchannia-ta-fizychnoho-vykhovannia