Return to Циклові комісії

Циклова комісія загальних електротехнічних дисциплін

Комісія загальних електротехнічних дисциплін є фундаментом фізико-математичної та технічної підготовки здобувачів освіти для навчання на випускних курсах коледжу.

На комісії викладають такі дисципліни: « Основи теорії кіл», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Теорія електричних кіл та сигналів, «Технічна електроніка», «Електронні прилади та мікроелектроніка, основи автоматики», «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Основи метрології та технічних вимірювань», «Електрорадіовимірювання», «Метрологія та вимірювальна техніка». В лабораторії «Електрорадіовимірювань» проводиться «Навчальна електрорадіовимірювальна практика».

Потужна науково-технічна підготовка здобувачів освіти забезпечується роботою навчальних лабораторій, які обладнані складною електрорадіотехнічною та вимірювальною технікою. Це лабораторії «Електронних приладів та мікроелектроніки», «Електрорадіовимірювань» та лабораторія «Електричних та магнітних кіл». Лекції проводяться в кабінетах «Технічної електроніки», «Креслення, інженерної та комп’ютерної графіки» та комп’ютерних класах.

  Про те, як відбувається освітній процес на нашій цикловій комісії пропонуємо подивитися у наступному відеоролику.

Склад комісії загальних електротехнічних дисциплін:

Чорний Олександр Андрійович

 Голова циклової комісії, викладач вищої категорії
Викладає дисципліну: «Теорія електричних та магнітних кіл». Має публікації в спеціалізованих педагогічних виданнях. Володіє практичним досвідом технічної роботи на космічному виробництві та телебаченні. 
Завідувач лабораторії «Електричних та магнітних кіл».

Бабічева Людмила Павлівна

Викладач вищої категорії 
Викладає дисципліни: «Основи метрології та технічних вимірювань», «Електрорадіовимірювання» та проводить «Навчальну електрорадіовимірювальну практику». Має публікації в спеціалізованих технічних виданнях. Володіє великим практичним досвідом технічної роботи в метрології на космічному виробництві. 

Васильченко Ігор Ілліч

 Викладач вищої категорії 
Викладає дисципліни: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Метрологія та вимірювальна техніка» та проводить «Навчальну електрорадіовимірювальну практику». Має публікації в спеціалізованих технічних виданнях. Володіє великим практичним досвідом технічної роботи у коледжі. 

Карпенко Олександр Іванович

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»
Викладає дисципліни: «Технічна електроніка», «Метрологія та вимірювальна техніка» та проводить «Навчальну електрорадіовимірювальну практику». 

 Цапко Дмитро Володимирович

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст»
Викладає дисципліну «Основи теорії кіл». 

Федюк Євген Вікторович

Завідувач лабораторії
«Електронних приладів та мікроелектроніки».

Шматко Олександр Володимирович

Завідувач лабораторії «Електрорадіовимірювань»
Володіє великим практичним досвідом технічної роботи у коледжі. 

 

Викладач Чорний Олександр Андрійович розповідає про те, як викладаються дисципліни «Основи теорії кіл» і «Теорія електричних та магнітних кіл».

  Викладання дисциплін «Основи теорії кіл» та «Теорія електричних та магнітних кіл» це досить цікавий напрямок професійної освіти. Він поєднує глибокі теоретичні знання з електромагнетизму та конкретні інженерні навички робіт з сучасними методами аналізу, синтезу та розрахунку електричних схем.

  Процес викладання наразі ведеться за сучасними методиками, які засновані на застосуванні активних або інноваційних методів навчання. Основою цих сучасних методик є застосування в освітньому процесі інформаційно-комунікаційних технологій. Зокрема, на лекційних та лабораторних заняттях активно впроваджується використання інтерактивно-комунікативного центру.

 

  Викладання за допомогою сучасної комп’ютерної техніки забезпечує багатофункціональну передачу на аудиторію різноманітних навчальних матеріалів:

  • текстового лекційного матеріалу;

  • математичні моделі(формули);

  • таблично-графічні матеріали;

  • завдання, що вимагають самостійного розв’язання задач на лекції;

  • тестові завдання, що вимагають пошуку оптимальних варіантів відповідей;

  • навчально-імітаційне моделювання за допомогою віртуальних лабораторних робіт;

  • освітні науково-популярні та навчальні відеофільми.

Активізація лекції передбачає використання певних методичних прийомів підключення слухачів до діалогічного спілкування, яке відбувається у вигляді зовнішнього та внутрішнього діалогу.

Поряд з традиційними лекціями в процесі викладання запроваджуються нестандартні ігрові форми лекційних занять. Наприклад, у групах комп’ютерного відділення проводилися брейн-ринги з «Теорії електричних та магнітних кіл».

В комісії активно працюють гуртки технічної творчості. В гуртках здобувачі освіти мають можливості розвивати практичні навички в конструюванні та налагодженні радіотехнічних пристроїв власної конструкції. Їх напрацювання стають темами курсових і дипломних робіт. Прикладом такої дипломної роботи було створення у 2019-2020 н. р. студентом гр.33 радіотехнічного відділення Олексієм Кірданом стенду для лабораторних робіт «Дослідження перехідних процесів в RL та RC колах», «Дослідження нерозгалуженого кола синусоїдального струму з активним опором і індуктивністю» та інших лабораторних робіт з колами змінного струму в лабораторії «Електричних та магнітних кіл».

Ще одним важливим аспектом науково-технічної творчості є розвиток наочних мультимедійних технічних засобів. Одним із компонентів мультимедійного комплексу в лабораторії «Електричних та магнітних кіл» є відеопідсилювач-розгалужувач.

Його призначення в цьому комплексі є підсилення відео та аудіо сигналів від ПК інтерактивно-комунікативного комплексу та передача цих сигналів на 4 монітори у лекційному залі в лабораторії «Електричних та магнітних кіл». Цей прилад був темою дипломної роботи у 2019-2020 н. р. студента гр.35 відділення радіозв’язку Шаковича Олександра.

Технічна творчість здобувачів освіти стала важливим компонентом розвитку практичних навичок і технічних компетенцій випускників коледжу радіоелектроніки.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/ck/zed

Залишити відповідь