Return to Спеціальності

Телекомунікації та радіотехніка

Спеціальність 172

Актуальність

Радіотехніка – це галузь науки і техніки, що стосується застосування радіохвиль для передачі інформації. Основними напрямками радіотехніки є: генерування, модуляція, підсилення та перетворення електричних коливань діапазону високих частот; антенна техніка; поширення радіохвиль.

Радіотехніка вивчає електромагнітні коливання і хвилі радіодіапазону, методи генерації, підсилення, перетворення, випромінювання та прийому, а також застосування їх для передачі інформації. В цю галузь також входить частина електротехніки, що включає в себе техніку радіопередачі і радіоприйому, обробку сигналів, проєктування і виробництво радіотехнічної апаратури.

Телекомунікації – це зв’язок на відстані, тобто організація, забезпечення, обслуговування, експлуатація систем радіозв’язку, мобільного, космічного, супутникового зв’язку, дротового зв’язку, мережі Інтернет, електронних і комп’ютерних систем, волоконно-оптичних лінії зв’язку.

У розвинених країнах світу телекомунікації входять у список найпрестижніших навчальних напрямків. Спеціалістами щороку створюються сучасні і досконалі прилади, які забезпечують більш якісний та доступний зв’язок та полегшують життя: мережа інтернет, 4G, 5G, супутниковий та космічний зв’язок. Для створення та обслуговування цих приладів необхідно все більше кваліфікованих спеціалістів в галузі радіотехніки та телекомунікацій.

Освітній процес

Вивчається програмне, технічне та інформаційне забезпечення у різних галузях діяльності з використанням сучасної мікропроцесорної техніки, прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій.

Ви будете знати:

 • мережі Інтернет, в тому числі Wi-Fi;
 • мобільний зв’язок;
 • радіозв’язок;
 • мережі передачі даних;
 • супутникові системи зв’язку;
 • цифрове і аналогове телебачення;
 • телефонний зв’язок;
 • електронний банкінг;
 • комп’ютерне проєктування електронних апаратів;

Ви будете вміти:

 • надавати доступ користувачам мережі Інтернет;
 • прокладати волоконно-оптичні мережі;
 • відповідати за налаштування, експлуатацію, моніторинг мережі, її розвиток;
 • забезпечувати якісну і надійну роботу систем;
 • розробляти структурні та принципові схеми радіотехнічних систем, комплексів з використанням засобів комп’ютерного проєктування.

Виробничі практики проводяться на сучасних підприємствах міста та області з організації та обслуговування мереж Інтернет та мобільного зв’язку, транспортного зв’язку та спецзв’язку.

Фахові дисципліни освітньо-професійної програми «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»:

 • Сигнали та процеси в радіотехніці
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Електроніка
 • Програмування
 • Радіоавтоматика та електроживлення радіотехнічних пристроїв
 • Пристрої прийому та передачі сигналів
 • Діагностика та ремонт радіоелектроних пристроїв
 • Електричні вимірювання та контроль електронних апаратів
 • Конструювання і технології виробництва в телекомунікаційних та радіотехнічних системах
 • Цифрова обробка інформаційних сигналів
 • Мікропроцесори та мікроконтролери
 • Цифрова електроніка та схемотехніка
 • Аналогова електроніка та схемотехніка
 • Поширення радіохвиль та антенно-фідерні пристрої
 • Інфокомунікаційні системи та мережі
 • Системи автоматичного проєктування

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки.

Фахові дисципліни освітньо-професійної програми «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення»:

 • Електронні компоненти телекомунікаційних систем
 • Сигнали та процеси в радіотехніці
 • Цифрова техніка та мікропроцесори
 • Радіоприймальні пристрої
 • Радіопередавальні пристрої
 • Поширення радіохвиль та антенно-фідерні пристрої
 • Технічне обслуговування радіотелевізійного обладнання
 • Автоматизовані системи технічної діагностики телекомунікаційних мереж
 • Програмування
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Економіка та організація виробництва
 • Екологічні технології в галузі телекомунікації
 • Технології мобільного зв’язку
 • Електричні вимірювання та контроль електронних апаратів
 • Технічна електроніка
 • Технології звукового та телевізійного мовлення
 • Інфокомунікаційні системи та мережі
 • Системи автоматичного проектування

Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з телекомунікацій та радіотехніки.

Працевлаштування

Ви зможете працювати

Радіотехнік здійснює обслуговування та проводить ремонт радіотелевізійної апаратури, контроль та обслуговування антенних пристроїв та систем. В його обов’язки входить технічна діагностика, виявлення основних причин несправностей і визначення способів послідовності їх усунення, підбір необхідного інструменту, деталей, матеріалів, обладнання.

Випускники працюють в конструкторських, проектних і експлуатаційних організаціях зв’язку різних відомств, на підприємствах радіоелектронної та електротехнічної промисловості, підприємствах електропостачання, комерційних структурах, міських телевізійних мережах, в центрах телефонного зв’язку, в центрах комутації мобільних засобів зв’язку, на локальних і глобальних інформаційних комп’ютерних мережах, консультантами в галузі радіотехніки, аналітиками комп’ютерних систем та мереж зв’язку, інженерами з проєктування, експлуатації та обслуговування медичних приладів та систем.

Випускники коледжу мають можливість вступати до закладів вищої освіти за скороченим строком навчання.

Даний напрямок є відносно новим і одним з найперспективніших в радіоелектронній промисловості. Людство переходить на новий рівень спілкування і передачі інформації і головними реформаторами в цій справі будуть спеціалісти, які отримали освіту в галузі радіотехніки та зв’язку.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/full-time/telekomunikatsii-ta-radiotekhnika