Return to Освітній процес

Перспективи подальшого навчання

 

Укладені договори про співпрацю з закладами вищої освіти:


Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара


Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»


Український державний університет науки і технологій

 
Дніпровський державний технічний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля


Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Комунальний заклад вищої освіти
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»


Харківський національний університет внутрішніх справ


ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»


Харківський державний університет харчування та торгівлі

Предметом плідної співпраці є впровадження системи ступеневої підготовки фахівців з урахуванням новітніх досягнень науки, техніки та технологій.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/perspektivi-navchannya-u-vuzi

Залишити відповідь