Return to Освітній процес

Положення по коледжу

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/education-process/polozhennya-po-koledzhu

Положення про студентів та стипендії

 Положення про визначення рейтингу студентів  Положення про порядок призначення і виплати стипендій  Положення про стипендіальну комісію  Положення про студентське самоврядування  Положення про переведення студентів на вакантні місця держзамовлення

Положення по коледжу

Положення про приймальну комісію публікується на сайті приймальної комісії  Положення про адміністративну раду Положення про атестацію  Положення щодо протидії булінгу у ДФКР  Положення про відділення  Положення про внутрішню систему забезпечення якості  Положення про дипломне проєктування  Положення про змішану форму навчання  Положення про порядок формування індивідуального навчального плану  Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень …

Методичні рекомендації

Рекомендації щодо порядку та умов обрання студентами вибіркових дисциплін

Виготовлення дипломів молодшого спеціаліста

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 №193 “Про документи про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка”, відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України “Про вищу освіту”, за рішенням педагогічної ради від 14.05.2015 (протокол 3-2015) затверджено перелік інформації, який повинен міститися в дипломах молодшого спеціаліста (молодшого спеціаліста з відзнакою) державного зразка та додатках до них. …

Положення про проведення практики

Положення (у форматі PDF)

Залишити відповідь