Return to Колегіальні органи

Рішення педагогічної ради

ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

 

Протокол №1-19

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від  24 січня 2019 року

Ухвалили:

 1. За результатами голосування (65-«за», 6-«утримались») відрахувати студентів групи ТР-17-2/9-39 Діденка Д.В. та групи ТР-16-2/9-33 Мітрофанова Р.С. з контингенту коледжу.
 2. План фінансово-економічної діяльності коледжу на 2019 рік.
 3. Затвердити акредитаційну справу спеціальності 5.05090304 «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку» та подати до Акредитаційної Комісії України на експертизу для проведення чергової акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти.
 4. Затвердити ліцензійну справу на провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.

 

 

Протокол №2-19

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від  14 березня 2019

Ухвалили:

 1. Здійснювати постійний контроль за виконанням вимог законодавства щодо мови освітнього процесу в підпорядкованих підрозділах.
 2. Продовжити роботу з популяризації української мови серед студентів, педагогічних працівників, викладачів та працівників коледжу.
 3. Педагогічним працівникам систематично підвищувати рівень володіння державною мовою.

 

 

Протокол №1-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від 25 січня 2018 року

Ухвалили:

 1. План фінансово-економічної діяльності коледжу на 2018 рік.
 2. Відповідальною особою за реєстрацію студентів для проходження ДПА з української мови у формі ЗНО призначити методиста Діцман К.Д.

 

 

Протокол №2-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від 15 лютого 2018 року

Ухвалили:

 1. Затвердити акредитаційні справи за спеціальностями: 5.05090304 «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку», 5.05090306 «Монтаж, технічне обслуговування і ремонт обладнання радіозв’язку, радіомовлення та телебачення» та 5.05090101 «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв».
 2. Концепцію освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальністю 5.05090304 «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку» галузі знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок»

 

 

Протокол №3-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від 22 березня 2018 року

Ухвалили:

 1. Прийняти та внести зміни в документацію коледжу у зв’язку з перейменуванням.
 2. Завершити реєстрацію студентів ІІ курсу навчання для проходження ДПА у формі ЗНО.
 3. Затвердити графік додаткових занять (консультацій) для студентів ІІ курсу навчання для проходження ДПА у формі ЗНО.

 

Протокол №4-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від 24 квітня 2018 року

Ухвалили:

 1. Рішення щодо недоцільності входження коледжу до складу (/або структурного підрозділу) вищих навчальних закладів ІІІ-ІV р.а. Державної форми власності.
 2. Затвердити Правила  внутрішнього розпорядку для студентів Коледжу радіоелектроніки.

 

 

Протокол №5-2018

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від 01 червня 2018 року

Ухвалили:

 1. Затвердити кандидатуру Мачковського Д.В. на призначення обласної іменної стипендії учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам та аспірантам вищих навчальних закладів Дніпропетровської області за результатами голосування: «за» – 46, «утримались» – 4.
 2. Внести зміни до поточної редакції Правил прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до Коледжу радіоелектроніки в 2018 році, які затверджено протоколом педагогічної ради № 7 від 07 грудня 2017 року та видати у новій редакції зі змінами.

 

 

Протокол №6-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від  29.06.2018 року

Ухвалили:

 1. За результатами голосування (63 –«за»; 1 – утримався) перевести студента гр.ТР-17-3/9-40 Руденка Дмитра Івановича з контрактної форми навчання на бюджетне місце регіонального замовлення.
 2. Завідувачам лабораторій виготовити макети для практичних занять в лабораторіях на наступний навчальний рік, приділити увагу проходженню практики, що є невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки фахівців.
 3. Затвердити зміни до навчальних планів та педагогічне навантаження на 2018-2019 навчальний рік.
 4. План роботи на період літніх канікул: ремонт котельної, прибирання підвалів спортивного комплексу, ремонт доріг внутрішнього двора, заміна труб системи опалювання, ремонт санвузлів, фарбування кабінетів, та підготовку будівлі до нового навчального року.

 

 

 Протокол №7-18

Засідання педагогічної ради Коледжу радіоелектроніки

Від  29.08.2018

Ухвалили:

 1. Затвердити основні напрямки роботи на новий навчальний рік: провести підготовку до нового набору; проходження чергової акредитації спеціальності спеціальністю 5.05090304 «Виробництво апаратури автоматичного електрозв’язку»; ліцензування освітньої підготовки; підготовчі курси.
 2. Призначити відповідальним секретарем приймальної комісії на 2019-2020 н.р. – завідувача КС відділення Бурлікова Ю.В., заступником секретаря – практичного психолога Поволоцьку А.І.
 3. Затвердити освітню програму профільної середньої освіти коледжу
 4. Затвердити план Днів відкритих дверей коледжу та план заходів на 2019 р.

 

Протокол №1-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 22.01.2015 року

Ухвалили:

 1. Затвердити Концепцію освітньої діяльності з надання освітніх послуг до вступу в ВНЗ.

 2. Затвердити Положення про організацію освітнього процесу у ДРПБК.

 3. Затвердити Положення про педагогічну раду.

 4. Затвердити Положення про студентське самоврядування ДРПБК.

 5. Затвердити Положення про переведення на вакантні місця державного замовлення.

 6. Посилити контроль за відвідуванням занять студентами, велику увагу приділяти самостійній роботі студентів та підвищенню показників якості навчання по групам.

 7. Затвердити на призначення іменних стипендій Педагогічної Ради коледжу на ІІ семестр 2014-2015 навчального року студентів: Кирпа І.О., Каджаров С.В., Боровик М.В.

 8. Розробити «Правила поводження студентів, викладачів і співробітників в місцях можливих бойових дій, можливого терористичного акту, при виявленні вибухонебезпечних предметів, в умовах підвищеної небезпеки».

 9. Провести заходи серед студентів, щодо заходів безпеки у коледжі на випадок можливого терористичного акту під час бойових дій.

 10. Створити евакуаційний пункт на базі коледжу та евакуаційну групу з співробітників коледжу.

 

Протокол №2-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 26.03.2015 року

Ухвалили:

 1. Затвердити справу щодо ліцензування впровадження освітньої діяльності, пов’язаною з підготовкою громадян України до вступу у вищі навчальні заклади.

 2. Затвердити списки державної кваліфікаційної комісії.

 3. Стани виховної роботи в навчальних групах визнати задовільним.

 

Протокол №3-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 14.05.2015 року

УХВАЛИЛИ:

 1.  Підтримати кандидатуру Азьмук Н.А. на посаду члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
 2. Надіслати витяг з протоколу спілки голів обласних рад директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації України.
 3.  Затвердити зразок та порядок виготовлення дипломів молодшого спеціаліста (молодшого спеціаліста з відзнакою) для випускників 2014-2015 н.р.
  Затвердити перелік інформації, яка повинна міститися в дипломах та додатках до них.
  Встановити граничну вартість виготовлення диплома молодшого спеціаліста – два неоподатковуваних мінімума доходів громадян.

 

Протокол №4-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 04.06.2015 року

УХВАЛИЛИ:

 1. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Боровика М.В. на іменну академічну стипендію Президента України на І семестр 2015-2016 навчального року.

 2. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Гасило А.С. на обласну іменну стипендію на І семестр 2015-2016 навчального року.

 

Протокол №5-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 30.06.2015 року

Ухвалили:

 1. Роботу атестаційної комісії ДРПБК у 2014-2015 навчальному році визнати задовільною.

 2. Роботу циклових комісій коледжу у 2014-2015 навчальному році в цілому визнати задовільною.

 3. Затвердити зміни до Правил прийому на навчання до ДРПБК у 2015 році.

 4. Затвердити план роботи педагогічної ради на 2015-2016 навчальний рік.

 

Протокол №6-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 27.08.2015 року

Ухвалили:

 1. Роботу приймальної комісії ДРПБК у 2015 році вважати задовільною.

 2. Порушити клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про відрахування Перванюка Г.О., у зв’язку зі зміною місця проживання родини (переїзд до м.Шахтарська).

 3. Порушити клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про відрахування Сокуренко О.П., у зв’язку зі вступом до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 

Протокол №7-2015 засідання педагогічної ради ДРПБК від 10.12.2015 року

Ухвалили:

 1. Одностайним голосуванням прийнят звіт директора коледжу Тіхонова В.А. та вважати роботу директора задовільною.

 2. Затвердити Правила прийому на навчання до ДРПБК у 2016 році.

 3. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Єрмоловського В.В. на іменну академічну стипендію Президента України на ІІ семестр 2015-2016 навчального року.

 4. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Кирпу І.О. на обласну іменну стипендію на ІІ семестр 2015-2016 навчального року.

 5. Порушити клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про відрахування Вейса А.О.

 

Протокол №1-2016 засідання педагогічної ради ДРПБК від 28.01.2016 року

Ухвалили:

 1. Надіслати клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про проблеми студента Оніщука В.С.

 2. Надіслати клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про проблеми студента Чукавова А.О.

 3. Надіслати клопотання в управління-служби у справах дітей Красногвардійського району про відрахування Ноздрьова А.О., в зв’язку з переводом до Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2.

 4. Затвердити на призначення іменних стипендій Педагогічної Ради коледжу на ІІ семестр 2015-2016 навчального року студентів: Руксов Є.В., Денисюк Д.В., Баранов Є.В., Дуплій С.М., Жулінський Р.Є.

Протокол №2-2016 засідання педагогічної ради ДРПБК від 02.06.2016 року

УХВАЛИЛИ:

 1. Допустити студентів І-ІІІ курсів коледжу до сесії.

 2. Допустити студентів ІІ курсу коледжу до Державної підсумкової атестації з української мови.

 

Протокол №3-2016 засідання педагогічної ради ДРПБК від 29.06.2016 року

УХВАЛИЛИ:

 1. Визнати роботу педагогічного колективу ДРПБК у 2015-2016 навчальному році задовільною.

 2. Визнати роботу атестаційної комісії ДРПБК у 2015-2016 навчальному році задовільною.

 3. Визнати роботу державної екзаменаційної комісії у 2015-2016 навчальному році задовільною.

 4. Затвердити план роботи педагогічної ради на 2016-2017 навчальний рік.

 5. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Руксова Євгенія Вікторовича на іменну академічну стипендію Президента України на І семестр 2016-2017 навчального року.

 6. За відмінні успіхи у навчанні, активну громадську позицію та участь у житті коледжу рекомендувати студента Дуплія Станіслава Миколайовича на обласну іменну стипендію на І семестр 2016-2017 навчального року.

 

 

Концепція розвитку ДРПБК на 2013-2018 р.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/general/collegial-bodies/rishennya-pedagogichnoyi-radi