Return to Публічна інформація

Доступ до публічної інформації

Основні положення

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Коледж радіоелектроніки, регламентується листом МОНМС України від 19.01.2012№ 1/9-39.

Складання та подання запитів на публічну інформацію

Доступ до публічної інформації Коледжу радіоелектроніки забезпечується шляхом надання інформації за запитами на отримання публічної інформації. Запитувачами публічної інформації відповідно до Закону є фізичні, юридичні особи та об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій.

Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України «Про звернення громадян».

 1. Запитувач має право звернутися до Коледжу радіоелектроніки із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, чи стосується цяінформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.
 2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або колективним.
 3. Запит на отримання публічної інформації подається до Коледжу радіоелектроніки в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або шляхомнадсилання поштою, телефаксом, електронною поштою, або за телефоном (на вибір запитувача).
 4. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.
 5. Запит на інформацію повинен містити:
  • 1) ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
  • 2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  • 3) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
 6. З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати форму для подання запиту на публічну інформацію (далі – Форма запиту).
 7. У формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.
 8. Запит на інформацію розпорядником якої є Коледж радіоелектроніки, може бути подано запитувачем особисто до Коледжу радіоелектроніки  у встановленому порядку.
 9. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює працівник відділу документальногозабезпечення із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
 10. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Коледжу радіоелектроніки, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

Запит може бути поданий:

 • на поштову адресу
 • на електронну адресу
 • за телефоном приймальні директора

Адреси та телефон розміщено у розділі “Контакти”

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

Згідно із Законом “Про доступ до публічної інформації”, у задоволенні запиту може бути відмовлено в таких випадках:

 • 1) Коледж не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 • 2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 • 3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, вказаних у пункті 5.

Відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника,вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/general/public-info/dostup-do-publichnoyi-informatsiyi