НАКАЗ про зарахування – бюджет, база 9 кл.

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

 

НАКАЗ

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

 

11.08.2014                                                                                                                                                                     № 101

 

Про зарахування на навчання

 

На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж у 2014 році та рішення приймальної комісії від 11.08.2014, протокол № 64

НАКАЗУЮ:

зарахувати з 01.09.2014 студентами першого курсу денної форми навчання за
напрямами (спеціальностями) за державним замовленням згідно з додатком.

 

Додаток: на 9 арк.

 

Директор Тіхонов В.А.

 

 

                         

Додаток до наказу від 11/08/2014 № 101

5.05010201 обслуговування
комп’ютерних систем і мереж

00480

Міністерство освіти і науки України

Форма власності: державна

 

Денна

За державним замовленням

Молодший спеціаліст на основі базової загальної
середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ заяви в
ЄДЕБО

Серія документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого відбувається вступ

Номер
документа
про освітній
(освітньо-
кваліфікацій
ний) рівень,
на основі
якого
відбувається
вступ

Перший
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Другий
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Сум
а
дод
атко
вих
балі
в

Серед

ній

бал

доку

мента

про

освіт

ній

(освіт

ньо-

квалі

фікац

ійний

)

рівен

ь

Загальн
а сума
балів

Коди
особл
ивих
умов
вступ
у

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифіката

Кількі
сть
балів

П
ро
фі
ль
ні
ст
ь

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифікат
а

Кількі
сть
балів

Про
філ
ьніс
ть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

26

27

1

Алексеєв

Владислав

Олександрович

4840400

HP

46888648

14

   

9

0

1

   

7

0

2

7.3

25.3

101,
112,

2

Атрошенко

Олександр

Андрійович

5519440

HP

46887948

14

   

9

0

1

   

9

0

0

9.4

27.4

101,

3

Барило

Максим

Олександрович

5154082

HP

46887451

14

   

8

0

1

   

6

0

2

7

23

101,
112,

4

Берковський

Євген

Миколайович

5684532

HP

46887912

14

   

6

0

1

   

8

0

0

8.8

22.8

101,

5

Броцький

Олександр

Валеріович

5129417

HP

46886699

14

   

8

0

1

   

10

0

2

6.2

26.2

101,
112,

6

Васильєв

Гліб

Валерійович

4832039

HP

46887914

14

   

9

0

1

   

9

0

0

9.7

27.7

101,

7

Войтенко

Микита

Олександрович

5178417

HP

46887954

14

   

9

0

1

   

9

0

0

7.3

25.3

101,

8

Гавриленко

Костянтин

Ігорович

4876556

HP

46887544

14

   

9

0

1

   

9

0

0

9

27

101,

9

Гайдук

Денис

Ігорович

4874110

HP

46900121

14

   

9

0

1

   

10

0

0

9.3

28.3

101,

10

Глазичева

Аліна

Віталіївна

5380236

HP

44272230

14

   

8

0

1

   

6

0

0

8.2

22.2

101,

11

Гринько

Олександр

Володимирович

4978985

HP

46898697

14

   

8

0

1

   

8

0

0

6.7

22.7

101,

12

Гудименко

Дмитро

Дмитрович

5141553

HP

46885549

14

   

7

0

1

   

7

0

2

7.5

23.5

101,
112,

13

Денисюк

Дар`я

Володимирівна

4888086

HP

46813320

14

   

6

0

1

   

8

0

0

10.4

24.4

101,
125,

14

Довганюк

Роман

Володимирович

4864188

BA

46575909

14

   

8

0

1

   

9

0

0

9.6

26.6

101,
105,

15

Донченко

Олег

Олександрович

5373719

HP

46752691

14

   

9

0

1

   

7

0

2

8.6

26.6

101,
112,

16

Єгоров

Владислав

Миколайович

5335327

HP

46887149

14

   

9

0

1

   

7

0

2

8

26

101,
112,

17

Жуковець

Анастасія

Юріївна

5353249

HP

46887310

14

   

8

0

1

   

10

0

2

7

27

101,
112,

18

Зайцев

Юрій

Віталійович

4819546

HP

46885927

14

   

9

0

1

   

9

0

0

9.4

27.4

101,

19

Ільїн

Олексій

Володимирович

4966760

HP

46895380

14

   

9

0

1

   

7

0

2

8.6

26.6

101,
112,

20

Кіряхно

Юлія

Сергіївна

4981562

HP

46885323

14

   

7

0

1

   

6

0

2

8.7

23.7

101,
112,

21

Кісенко

Сергій

Сергійович

4957332

HP

46888079

14

   

8

0

1

   

9

0

0

6.8

23.8

101,

22

Колодчук

Яна

Вячеславівна

4796346

HP

46888786

14

   

8

0

1

   

10

0

2

7.8

27.8

101,
112,

23

Коцарь

Богдан

Ярославович

4872400

HP

46898726

14

   

7

0

1

   

7

0

0

9.3

23.3

101,

24

Лагода

Денис

Павлович

5501262

HP

44284874

14

   

8

0

1

   

8

0

0

8.2

24.2

101,

25

Лановчук

Олег

Володимирович

4929507

HP

46747926

14

   

8

0

1

   

8

0

0

9.2

25.2

101,

26

Лунєв

Андрій

Анатолійович

5845620

HP

46887165

14

   

7

0

1

   

8

0

0

8.6

23.6

101,

27

Молчанов

Владислав

Євгенович

5284864

HP

46888337

14

   

8

0

1

   

7

0

0

8

23

101,

28

Нападайло

Максим

Сергійович

5589391

HP

46886411

14

   

8

0

1

   

9

0

2

5.7

24.7

101,
112,

29

Неклеса

Євген

Сергійович

4805945

HP

46885278

14

   

8

0

1

   

6

0

2

8

24

101,
112,

30

Нікітенко

Віталій

Станіславович

4889511

HP

46895550

14

   

7

0

1

   

10

0

0

6.2

23.2

101,

31

Овсепян

Вааг

Варданович

4908079

HP

46895448

14

   

8

0

1

   

10

0

0

7.2

25.2

101,

32

Парханов

Кирило

Володимирович

5238095

HP

46899846

14

   

8

0

1

   

8

0

0

7.3

23.3

101,

33

Пастушенко

Максим

Сергійович

5415773

HP

46750963

14

   

7

0

1

   

8

0

0

7.76

22.76

101,

34

Пилипчук

Микола

Володимирович

5161721

HP

46888980

14

   

9

0

1

   

9

0

2

9.3

29.3

101,
112,

35

Пономаренко

Альона

Олегівна

4941751

HP

46897142

14

   

8

0

1

   

10

0

2

8.4

28.4

101,
112,

36

Проскуровський

Владислав

Сергійович

5410540

HP

46886684

14

   

6

0

1

   

7

0

2

7.9

22.9

101,
112,

37

Родіонов

Андрій

Олександрович

5159596

HP

46895669

14

   

6

0

1

   

6

0

2

5.9

19.9

101,
106,
112,

38

Рудик

Дмитро

Олексійович

4951092

HP

46887264

14

   

8

0

1

   

8

0

0

9.3

25.3

101,

39

Самойленко

Іван

Олегович

4973535

HP

46895410

14

   

7

0

1

   

6

0

2

6.4

21.4

101,
112,

40

Скобилко

Світлана

Олександрівна

4945277

HP

46897147

14

   

9

0

1

   

10

0

0

9.5

28.5

101,

41

Суздалев

Богдан

Юрійович

5418890

HP

46887829

14

   

8

0

1

   

8

0

0

6.32

22.32

101,

42

Федірко

Олександр

Анатолійович

5657378

HP

46888505

14

   

8

0

1

   

8

0

2

8.5

26.5

101,
112,

43

Хрідін

Дмитро

Олександрович

5295944

HP

46888530

14

   

8

0

1

   

10

0

2

5.6

25.6

101,
112,

44

Цоцко

Єгор

Володимирович

5971729

HP

46900138

14

   

6

0

1

   

9

0

0

8.9

23.9

101,

45

Чепіга

Андрій

Андрійович

5354471

HP

46746905

14

   

7

0

1

   

7

0

0

8.9

22.9

101,

46

Черненко

Микита

Юрійович

4821347

HP

46885979

14

   

9

0

1

   

9

0

0

9.5

27.5

101,

47

Чернета

Олексій

Валентинович

5195035

HP

46886153

14

   

9

0

1

   

10

0

0

9.7

28.7

101,

48

Шевченко

Кирило

Тарасович

6087650

HP

46886280

14

   

9

0

1

   

10

0

0

7.9

26.9

101,

49

Ярін

Богдан

Андрійович

4801395

HP

46889679

14

   

9

0

1

   

4

0

2

7.6

22.6

101,
112,

50

Ященко

Владислав

Дмитрович

4880971

HP

46887843

14

   

8

0

1

   

9

0

2

5.8

24.8

101,
112,

                         

Додаток до наказу від 11/08/2014 № 101

5.05080201 конструювання,
виробництво та технічне
обслуговування виробів електронної
техніки

00480

Міністерство освіти і науки України

Форма власності: державна

 

Денна

За державним замовленням

Молодший спеціаліст на основі базової загальної
середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ заяви в
ЄДЕБО

Серія

документа

про

освітній

(освітньо-

кваліфіка

ційний)

рівень, на

основі

якого

відбуваєть

ся вступ

Номер
документа
про освітній
(освітньо-
кваліфікацій
ний) рівень,
на основі
якого
відбувається
вступ

Перший
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Другий
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Сум
а
дод
атко
вих
балі
в

Серед

ній

бал

доку

мента

про

освіт

ній

(освіт

ньо-

квалі

фікац

ійний

)

рівен

ь

Загальн
а сума
балів

Коди
особл
ивих
умов
вступ
у

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифіката

Кількі
сть
балів

П
ро
фі
ль
ні
ст
ь

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифікат
а

Кількі
сть
балів

Про
філ
ьніс
ть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

26

27

1

Азізов

Аскар

Махір Огли

4854590

HP

46889971

14

   

6

0

1

   

7

0

2

6.5

21.5

101,
112,

2

Алієв

Олександр

Олексійович

5302897

HP

46887910

14

   

8

0

1

   

6

0

0

7.9

21.9

101,

3

Борода

Дмитро

Геннадійович

4815467

HP

44287565

14

   

7

0

1

   

9

0

0

6

22

101,

4

Веклич

Антон

Васильович

4866859

HP

46885903

14

   

8

0

1

   

5

0

0

9.3

22.3

101,

5

Галимічев

Антон

Євгенійович

5114824

HP

44267567

14

   

6

0

1

   

6

0

0

5.7

17.7

101,

6

Горбатюк

Денис

Олександрович

4884761

HP

46899811

14

   

5

0

1

   

6

0

0

6.2

17.2

101,

7

Журба

Геннадій

Геннадійович

6413375

HP

46888659

14

   

6

0

1

   

7

0

0

6

19

101,

8

Капінос

Стефан

Августинович

5597407

HP

46889626

14

   

7

0

1

   

7

0

0

4.2

18.2

101,

9

Кобець

Андрій

Русланович

5533032

HP

46895384

14

   

5

0

1

   

8

0

0

5.6

18.6

101,

10

Козирєва

Аліна

Ігорівна

5297911

HP

44274223

14

   

7

0

1

   

4

0

0

5.8

16.8

101,

11

Козуб

Антон

Олександрович

4848724

HP

46886308

14

   

8

0

1

   

5

0

2

8.5

23.5

101,
112,

12

Куріш

Вадим

Віталійович

5361667

HP

46752434

14

   

7

0

1

   

5

0

0

6.8

18.8

101,

13

Лисак

Павло

Ігорович

5483741

BH

44338377

14

   

5

0

1

   

4

0

0

5.4

14.4

101,

14

Стадник

Артур

Сергійович

5119808

HP

46889000

14

   

6

0

1

   

4

0

0

7.6

17.6

101,

15

Тарасов

Владислав

Володимирович

5190115

HP

46899795

14

   

7

0

1

   

5

0

2

7.8

21.8

101,
112,

16

Тихонов

Сергій

Костянтинович

6350238

HP

46888238

14

   

8

0

1

   

7

0

0

7.2

22.2

101,

17

Тищенко

Олег

Вікторович

5316460

HP

46747400

14

   

7

0

1

   

4

0

0

9.4

20.4

101,

18

Туров

Максим

Андрійович

5202686

HP

46889122

14

   

4

0

1

   

8

0

2

7.3

21.3

101,
112,

                         

Додаток до наказу від 11/08/2014 № 101

5.05090101 конструювання,
виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних
пристроїв

00480

Міністерство освіти і науки України

Форма власності: державна

 

Денна

За державним замовленням

Молодший спеціаліст на основі базової загальної
середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ заяви в
ЄДЕБО

Серія

документа

про

освітній

(освітньо-

кваліфіка

ційний)

рівень, на

основі

якого

відбуваєть

ся вступ

Номер
документа
про освітній
(освітньо-
кваліфікацій
ний) рівень,
на основі
якого
відбувається
вступ

Перший
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Другий
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Сум
а
дод
атко
вих
балі
в

Серед

ній

бал

доку

мента

про

освіт

ній

(освіт

ньо-

квалі

фікац

ійний

)

рівен

ь

Загальн
а сума
балів

Коди
особл
ивих
умов
вступ
у

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифіката

Кількі
сть
балів

П
ро
фі
ль
ні
ст
ь

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифікат
а

Кількі
сть
балів

Про
філ
ьніс
ть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

26

27

1

Асадчий

Дмитро

Сергійович

4810043

HP

46888837

14

   

8

0

1

   

4

0

2

7.6

21.6

101,
112,

2

Бабарикін

Микола

Миколайович

4927217

HP

46751363

14

   

8

0

1

   

6

0

0

7.2

21.2

101,

3

Білий

Владислав

Олегович

5339922

HP

46887950

14

   

5

0

1

   

9

0

0

6.7

20.7

101,

4

Воронін

Сергій

Олегович

5398416

HP

46746681

14

   

6

0

1

   

7

0

0

7.7

20.7

101,

5

Євдаха

Денис

Вадимович

5145720

HP

46889142

14

   

7

0

1

   

7

0

2

7.4

23.4

101,
112,

6

Єрофєєв

Євгеній

Костянтинович

5210155

HP

44272790

14

   

7

0

1

   

6

0

0

8

21

101,

7

Кацовець

Ілля

Андрійович

4830496

HP

46888664

14

   

6

0

1

   

6

0

0

6

18

101,

8

Кірієнко

Антон

Олегович

5106314

HP

46888481

14

   

6

0

1

   

5

0

2

7.7

20.7

101,
112,

9

Павленко

Ігор

Богданович

5831306

HP

46888978

14

   

6

0

1

   

8

0

2

5.7

21.7

101,
112,

10

Пеня

Дмитро

Дмитрович

5582407

HP

46885100

14

   

5

0

1

   

8

0

0

7.1

20.1

101,

11

Петрушевський

Максим

Михайлович

4824782

HP

46889670

14

   

7

0

1

   

4

0

2

6.7

19.7

101,
112,

12

Попов

Андрій

Сергійович

4935872

HP

46887975

14

   

6

0

1

   

5

0

2

6.4

19.4

101,
112,

13

Стовбун

Олександр

Владиславович

5406066

HP

46889531

14

   

8

0

1

   

5

0

0

8.7

21.7

101,

14

Сьомін

Дмитро

Ігорович

4917978

HP

46888500

14

   

7

0

1

   

6

0

2

7.8

22.8

101,
112,

15

Тєлєгіна

Валерія

Валеріївна

5932662

HP

46887272

14

   

4

0

1

   

6

0

0

6.4

16.4

101,
106,

16

Туренко

Юрій

Васильович

6099354

HP

46888528

14

   

6

0

1

   

4

0

0

5

15

101,

17

Тягло

Дмитро

Олександрович

4859559

HP

46899634

14

   

7

0

1

   

8

0

2

6

23

101,
112,

18

Холодов

Микита

Сергійович

6418134

HP

46886918

14

   

5

0

1

   

10

0

0

5.9

20.9

101,

19

Цвєтков

Іван

Федорович

4910630

HP

46899772

14

   

8

0

1

   

5

0

2

7.9

22.9

101,
112,

20

Чубенко

Микита

Олегович

6188984

HP

46888531

14

   

4

0

1

   

8

0

0

5.6

17.6

101,

21

Шумель

Ігор

Юрійович

5216415

HP

44272851

14

   

6

0

1

   

5

0

0

7.5

18.5

101,

22

Юрко

Артем

Юрійович

4985229

HP

44273425

14

   

5

0

1

   

9

0

0

6.9

20.9

101,

                         

Додаток до наказу від 11/08/2014 № 101

5.05090306 монтаж, технічне
обслуговування і ремонт обладнання
радіозв`язку, радіомовлення та
телебачення

00480

Міністерство освіти і науки України

Форма власності: державна

 

Денна

За державним замовленням

Молодший спеціаліст на основі базової загальної
середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ заяви в
ЄДЕБО

Серія

документа

про

освітній

(освітньо-

кваліфіка

ційний)

рівень, на

основі

якого

відбуваєть

ся вступ

Номер
документа
про освітній
(освітньо-
кваліфікацій
ний) рівень,
на основі
якого
відбувається
вступ

Перший
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Другий
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Сум
а
дод
атко
вих
балі
в

Серед

ній

бал

доку

мента

про

освіт

ній

(освіт

ньо-

квалі

фікац

ійний

)

рівен

ь

Загальн
а сума
балів

Коди
особл
ивих
умов
вступ
у

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифіката

Кількі
сть
балів

П
ро
фі
ль
ні
ст
ь

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифікат
а

Кількі
сть
балів

Про
філ
ьніс
ть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

24

25

26

27

1

Берда

Людмила

Сергійович

5309113

HP

46751325

1

   

6

0

14

   

7

0

0

8

21

101,

2

Бубнов

Валентин

Валерійович

5149191

HP

46887874

1

   

6

0

14

   

6

0

1

5.2

18.2

101,
112,

3

Бугайчук

Станіслав

Романович

6503904

HP

46886349

1

   

10

0

14

   

4

0

0

6.2

20.2

101,
106,

4

Василенко

Олег

Олексійович

5882044

HP

46887877

1

   

4

0

14

   

4

0

0

5.2

13.2

101,

5

Воронов

Ілля

Миколайович

6148771

HP

46888005

1

   

8

0

14

   

5

0

0

7.2

20.2

101,

6

Гвоздов

Богдан

Юрійович

5186196

HP

46886781

1

   

10

0

14

   

7

0

0

6.9

23.9

101,

7

Зайцева

Крістіна

Юріївна

4883041

HP

46898438

1

   

9

0

14

   

5

0

0

6.4

20.4

101,

8

Зоріна

Ірина

Олександрівна

6106995

HP

46895212

1

   

7

0

14

   

4

0

0

6.2

17.2

101,

9

Косов

Павло

Віталійович

5184921

HP

46885461

1

   

5

0

14

   

6

0

0

6.5

17.5

101,

10

Котюков

Олексій

Олександрович

6308397

HP

46887889

1

   

8

0

14

   

4

0

0

5.6

17.6

101,

11

Медведєв

Максим

Юрійович

6090016

HP

46882128

1

   

5

0

14

   

4

0

0

7.9

16.9

101,

12

Ноздрьов

Артем

Олексійович

5324474

MK

46100145

1

   

4

0

14

   

6

0

0

4.2

14.2

101,

13

Потапенко

Денис

Володимирович

4787119

HP

44302164

1

   

7

0

14

   

7

0

0

6.3

20.3

101,

14

Прокопенко

Владислав

Юрійович

5174443

HP

46885415

1

   

6

0

14

   

8

0

0

7.6

21.6

101,

15

Семенчук

Євгеній

Олексійович

5168255

HP

46888991

1

   

8

0

14

   

6

0

0

7.5

21.5

101,

16

Ткаченко

Роман

Валерійович

6503405

HP

46886378

1

   

7

0

14

   

4

0

0

6.3

17.3

101,
106,

17

Ткачов

Микита

Вікторович

6139540

HP

46889891

1

   

5

0

14

   

4

0

2

8

19

101,
112,

18

Цицилін

Ростислав

Павлович

5349159

HP

46887443

1

   

5

0

14

   

8

0

0

7.7

20.7

101,

19

Чукавов

Артур

Олександрович

6081682

HP

46887908

1

   

4

0

14

   

5

0

0

6

15

101,

20

Шульц

Артур

Олександрович

5207521

HK

46514174

1

   

5

0

14

   

7

0

0

7.7

19.7

101,

Сформовано в ЄДЕБО 11.08.2014 13:53:54

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/posts/1698

Залишити відповідь