НАКАЗ про зарахування – бюджет, база 11 кл.

Міністерство освіти і науки України

Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж

 

НАКАЗ

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬК

 

11.08.2014                                                                                                                                                            № 102

 

Про зарахування на навчання

 

На підставі Правил прийому до вищого навчального закладу Дніпропетровський радіоприладобудівний коледж у 2014 році та рішення приймальної комісії від 11.08.2014, протокол № 65

НАКАЗУЮ:

зарахувати з 01.09.2014 студентами першого курсу денної форми навчання за
напрямами (спеціальностями) за державним замовленням згідно з додатком.

 

Додаток: на 2 арк.

 

Директор Тіхонов В.А.

 

 

                         

Додаток до наказу від 11/08/2014       № 102

5.05090101 конструювання,
виробництво та технічне
обслуговування радіотехнічних
пристроїв

00480

Міністерство освіти і науки України

Форма власності: державна

 

Денна

За державним замовленням

Молодший спеціаліст на основі повної загальної
середньої освіти

№ з/п

Прізвище

Ім’я

По батькові

№ заяви в
ЄДЕБО

Серія

документа

про

освітній

(освітньо-

кваліфіка

ційний)

рівень, на

основі

якого

відбуваєть

ся вступ

Номер
документа
про освітній
(освітньо-
кваліфікацій
ний) рівень,
на основі
якого
відбувається
вступ

Перший
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Другий
предмет за результатами ЗНО /
вступний екзамен /
фахове вступне випробування

Сума
балів
творч
их
конку
рсів

Сум
а
дод
атко
вих
балі
в

Серед

ній

бал

доку

мента

про

освіт

ній

(освіт

ньо-

квалі

фікац

ійний

)

рівен

ь

Загальн
а сума
балів

Коди
особл
ивих
умов
вступ
у

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифіката

Кількі
сть
балів

П
ро
фі
ль
ні
ст
ь

Ко
д
пр
ед
ме
та

Рік


сертифікат
а

Кількі
сть
балів

Про
філ
ьніс
ть

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

23

24

25

26

27

1

Алєксєєва

Олександра

Миколаївна

5534232

HP

46304998

29

2014

0022818

131

0

14

2014

0022818

124

1

 

0

7.5

292.5

102,

2

Білокопитов

Андрій

Валентинович

6424777

HP

44263158

29

2014

0297353

125.5

0

14

2013

0181969

146.5

1

 

0

5.8

301

102,

3

Бондар

Микола

Вікторович

6306236

HP

46307117

29

2014

0180967

148.5

0

14

2014

0180967

132.5

1

 

0

7.3

317.5

102,

4

Вертій

Олександр

Миколайович

6562574

HP

46303322

29

2014

0097897

143.5

0

14

2014

0097897

162

1

 

0

7.3

342

102,

5

Іноземцев

Віктор

Богданович

5691708

HP

46308135

29

2014

0153723

132.5

0

14

2014

0153723

124

1

 

0

7

291.5

102,

6

Коломоєць

Артем

Вікторович

6029239

HP

46317239

29

2014

0137639

125.5

0

14

2014

0137639

132.5

1

 

0

8.1

298.5

102,

7

Коломоєць

Артур

Вікторович

6063138

HP

46317240

29

2014

0137355

125.5

0

14

2014

0137355

132.5

1

 

0

8.2

299

102,

8

Копейко

Олег

Олегович

5864615

HP

44264724

29

2014

0294524

139

0

14

2013

0081837

124.5

1

 

0

7.1

299

102,

9

Коцар

Віталій

Олександрович

6328636

HP

44291316

29

2013

0303397

124

0

14

2014

0258799

140

1

 

0

4.8

288

102,

10

Крикунов

Арсеній

Тарасович

6226020

HP

42523909

29

2012

0095488

139.5

0

14

2012

0095488

131.5

1

 

0

6.4

303

102,

11

Литвиненко

Сергій

Сергійович

5284852

HP

46303656

29

2014

0208746

138

0

14

2014

0208746

132.5

1

 

0

7.6

308.5

102,

12

Лунін

Андрій

Євгенійович

6504825

HP

46311930

29

2014

0203588

130

0

14

2014

0203588

128

1

 

0

8.2

299

102,

13

Маковенко

Владислав

Валентинович

5506555

HP

46310029

29

2014

0040702

148

0

14

2014

0040702

136

1

 

0

6.7

317.5

102,

14

Мамрак

Олександр

Олександрович

5885696

HP

44941527

29

2013

0311722

132

0

14

2013

0311722

156

1

 

0

8.9

332.5

102,

15

Михальова

Юлія

Михайлівна

6493089

HP

46303492

29

2014

0293984

127

0

14

2014

0293984

136

1

 

0

5.3

289.5

102,

16

Паньков

Владислав

Володимирович

5664623

HP

46306914

29

2014

0084348

137

0

14

2014

0084348

124

1

 

0

7.1

296.5

102,

17

Петров

Дмитро

Андрійович

5675641

TA

47125920

29

2014

0060783

127

0

14

2014

0060783

136

1

 

0

7.1

298.5

102,

18

Свиридов

Георгій

Віталійович

6529387

HP

46307982

29

2014

0056705

129.5

0

14

2014

0056705

132.5

1

 

0

5.7

290.5

102,

19

Середюк

Андрій

Анатолійович

4877568

HP

44299328

29

2014

0203988

143.5

0

14

2014

0203988

128

1

 

0

6.1

302

102,

20

Суліма

Валентина

Миколаївна

5729281

HK

46370652

29

2014

0109183

136

0

14

2014

0109183

128.5

1

 

0

9.2

310.5

102,

21

Чернявський

Ростислав

Сергійович

5699816

HP

46306903

29

2014

0225245

134

0

14

2014

0225245

132.5

1

 

0

8.3

308

102,

22

Чирва

Антон

Миколайович

6456246

HP

46301373

29

2014

0286599

148.5

0

14

2014

0286599

128

1

 

0

9

321.5

102,

23

Шуліпа

Владислав

Валерійович

5126263

HP

46299631

29

2014

0292939

136

0

14

2014

0292939

128

1

 

0

5.2

290

102,

Сформовано в ЄДЕБО 11.08.2014 17:18:47

 

Permanent link to this article: https://www.kre.dp.ua/posts/1701

Залишити відповідь